Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 4 Wat biedt het WVC

Onze manier van werken is gebaseerd op maatwerk. We begeleiden onze leerlingen persoonlijk en werken daarbij met een combinatie van persoonlijke doelstellingen en vakdoelstellingen. In de eerste jaren besteden onze leerlingen de meeste uren aan instructielessen. Gaandeweg wordt dat urenaantal lager en werk en leren ze vaker door samen te werken met hun klasgenoten onder begeleiding van de docent.

Onze leerlingen leren natuurlijk vanaf het eerste jaar de vaardigheden om goed te kunnen (samen)werken en plannen. Ze leren bij ons hun tijd efficiënt te benutten, zodat ze zoveel mogelijk leerstof eigen maken. Door de afwisseling tussen instructie- en verwerkingsuren, blijft het WVC een school waar onze leerlingen met plezier naartoe gaan.

Met ons onderwijssysteem hebben we een duidelijk doel voor ogen. Ons doel is dat onze leerlingen na het behalen van hun diploma zelfstandig zijn, bekend zijn met wat de wereld hen te bieden heeft en vertrouwen hebben in zichzelf.

4.1 Veilige school

Het WVC is een schone, gezonde en respectvolle school waar we echt iedereen een plek willen geven. We kunnen een veilig leer- en leefklimaat alleen samen met de leerlingen creëren. Met elkaar werken en leven we op een rustige manier samen, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt.

4.2 WVC-uren en KWT

De WVC-uren zijn een belangrijk deel van ons onderwijs. Hier ontwikkelen de leerlingen de vaardigheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. 

Tijdens de WVC-uren besluiten leerlingen zelf, in overleg met de mentor of coach, aan welke vakken ze werken en bij welke docent. Op deze manier kunnen leerlingen meer begeleiding voor zichzelf organiseren voor de vakken waar ze moeite mee hebben, of meer uitdaging voor vakken die ze makkelijker vinden. De WVC-uren zijn er ook om te werken aan eventuele taal- en rekenachterstanden die naar voren komen vanuit de Diatoetsen die wij in de onderbouw ieder jaar afnemen.

KWT-uren zijn er vanaf klas 3. In deze keuzewerktijd uren kiezen leerlingen zelf voor het vak waaraan ze willen werken, door zich via Magister daarvoor in te schrijven.

4.3 Tweejarige brugklas

Op onze school zijn leerlingen met een mavo, havo en vwo advies van harte welkom. Pas aan het einde van het tweede jaar (en dus niet al na het eerste jaar) wordt besloten of een leerling doorgaat op mavo-, havo- of vwo-niveau. Wij willen iedere leerling de kans bieden maximaal vooruit te komen op onze school. 

Via ons krachtige mentoraatsprogramma investeren wij twee jaar lang in iedere leerling met wekelijkse studievaardigheidslessen: o.a. plannen, leren leren, zelfstandigheid. Ook nemen wij bij aanvang toetsen af, die het startpunt van de ontwikkeling van uw kind meten. Vanaf januari volgt voor iedere leerling daarbij aansluitend ook een persoonlijk ontwikkelplan. Op deze manier kan iedere leerling naast de klassikale lessen ook doelgericht werken aan eigen ontwikkelpunten. Wij willen hiermee iedere leerling de kans bieden zich persoonlijk te ontwikkelen ten behoeve van schoolsucces én de tijd, ruimte en mogelijkheden geven om maximaal vooruit te komen en uiteindelijk met het hoogst haalbare diploma de school te verlaten.

4.4 Mentor en coach

Om onze leerlingen verder vooruit te helpen en maatwerk te bieden ten behoeve van hun ontwikkeling, worden de leerlingen bij ons op school begeleid door een mentor in de onderbouw en een coach in de bovenbouw.

In de brugklas krijgen leerlingen naast de mentor ook brugklascoaches toegewezen. Deze leerlingen uit hogere leerjaren helpen de leerlingen, samen met de mentor, wegwijs te worden in onze school en ons onderwijs.

Het mentoraat in de tweejarige brugklas werkt met de methode Tumult. Het voeren van POP-gesprekken met de mentor is een belangrijk onderdeel van de eerste twee leerjaren.

4.5 Spaans vanaf de brugklas

Spaans is als tweede taal van onze wereld enorm belangrijk geworden. Het wordt in tientallen landen gesproken, over alle continenten verspreid.

Het WVC biedt leerlingen de kans om deze prachtige taal eigen te maken. Spaans is niet alleen een examenvak bij ons; leerlingen werken toe naar het internationaal erkende DELE-certificaat. Onze leerlingen zullen moeiteloos een drankje bestellen tijdens de zomervakantie in Spanje en zullen zich zonder schroom redden tijdens zware onderhandelingen in hun internationale baan.

4.6 Studie- en loopbaanbegeleiding

Binnen alle opleidingen krijg je studie- en loopbaanbegeleiding. Deze bestaat uit oriëntatie op je profielkeuze en studie- of beroepskeuze. Het WVC helpt je de beste keuze te maken door onder andere studiebeurzen met je te bezoeken, beroepenavonden te organiseren en stages aan te bieden.

4.7 Tweetalig onderwijs

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in taal en cultuur en een havo- of vwo-advies hebben, kunnen op het WVC tweetalig onderwijs volgen. Ze volgen dan een groot deel van de lessen in het Engels. Meer informatie over tweetalig onderwijs is te vinden op de website.

4.8 Twee fasen VWO

Het WVC biedt leerlingen de unieke kans om in het vijfde leerjaar een havo diploma te behalen, terwijl ze eigenlijk vwo-leerling zijn bij ons, zonder dat het ze een extra jaar kost. Het curriculum van tweefasen-vwo is zodanig gecombineerd, dat onze leerlingen in zes jaar tijd dus twee diploma’s kunt behalen.

Leerlingen nemen zelf in overleg met o.a. hun ouders/verzorgers de beslissing om de route van tweefasen-vwo te volgend in de 4e klas van het vwo.

Uit onderzoek blijkt dat tweefasen-vwo beter lessen en resultaten oplevert. Het werkt vooral positief voor leerlingen die nog niet helemaal overtuigd zijn van hun mogelijkheid om een vwo-diploma te halen. Leerlingen hebben dan in ieder geval havo en vaak gaat het vwo daarna ook goed: Als leerling weet je al hoe het afnemen van examens gaat en dat scheelt stress. Ook sterkere leerlingen profiteren van tweefasen-vwo. Kortom: een kans voor iedere leerling.

4.9 Activiteiten binnen en buiten school

Natuurlijk zijn we niet alleen met leren en resultaten bezig. Het WVC organiseert verschillende, leuke, bijzondere activiteiten.

Dat begint al direct met de feestelijke introductieweek voor onze brugklassers bij binnenkomst. De brugklasleerlingen leren hun klasgenoten, mentor en brugklascoaches in de introductieweek direct goed kennen en zetten op die manier een fijne sfeer neer met elkaar waar ze het hele jaar op kunnen bouwen.

Buiten de introductieweek worden er verschillende feesten en evenement door de leerlingenraad georganiseerd. Ons kerstgala bijvoorbeeld is één van de hoogtepunten van het schooljaar. Ook heel gaaf zijn de buitenlandreizen, de Valentijns-actie en ga zo maar door. Leerlingen die het leuk vinden om hierover mee te denken zijn altijd welkom in onze leerlingenraad.

Buitenschools

 • CKV- activiteiten
  Dit betreft bezoek aan voorstellingen die hoofdzakelijk vallen binnen het cultuuraanbod van Den Haag, zoals museumbezoek, muziek-, toneel- en cabaret-voorstellingen. Deze CKV-activiteiten vallen binnen het onderwijsprogramma van onze school en zijn voor de leerlingen verplicht.
 • Stages
  Voor de leerlingen in het derde leerjaar mavo is er een korte stage bij een bedrijf of instelling. De stage maakt deel uit van het programma ‘LOB’ waarin oriëntatie op beroepskeuze een centrale rol speelt. In combinatie met het stageverslag en de bevindingen
  van de begeleidende docent maakt deze stage onderdeel uit van het schoolexamen. Ook deelname aan het Sollicitatieproject hoort hierbij.
  Voor de leerlingen in het derde leerjaar mavo, havo en vwo is er een maatschappelijke stage die deels buiten schooltijd wordt uitgevoerd: 20 van de 30 uur buiten schooltijd. Al deze stages vallen binnen het wettelijk verplichte onderwijsprogramma.
 • Keuzebegeleiding
  De leerlingen van havo en vwo nemen deel aan de Wetenschaps- en Techniekweken en brengen een bezoek aan de Haagse Hogeschool, andere instellingen van het hbo en aan universiteiten. Leerlingen van klas 3 en klas 4 mavo gaan in januari naar de opleidingenmarkt. In het vierde jaar nemen zij deel aan activiteiten op de verschillende mbo locaties in het kader van hun beroeps- en loopbaanoriëntatie en het profielwerkstuk.
 • Sportteams
  Alle leerlingen kunnen facultatief deelnemen aan de training voor de schoolteams. De schoolteams voor onder andere volleybal, basketbal en hockey nemen deel aan verschillende toernooien met andere scholen voor voortgezet onderwijs.
 • Buitenlandse reizen
  De school kent een aantal reizen naar het buitenland. Deze zijn mede gericht op het versterken van een taal (Frans, Duits, Engels, Spaans). Aan deze reizen zijn kosten verbonden. De school kan ouders en leerlingen wettelijk niet verplicht stellen om op een reis mee te gaan. We willen hier echter wel benadrukken dat de buitenlandse reizen een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling en de taalontwikkeling. Het zijn leuke, maar beslist ook zeer educatieve reizen.

4.10 Zicht op eventuele achterstanden

Het is belangrijk dat de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen goed op niveau zijn. Het WVC helpt zijn leerlingen daarbij met het reguliere programma en, als dat nodig is, met iets extra’s.

Heb leerlingen extra hulp nodig of kunnen ze juist aan de slag met extra uitdagende opdrachten? Dat vinden wij cruciaal om te weten, zodat we het onderwijs kunnen bieden dat zij nodig hebben. Om te onderzoeken waar ze staan, laten we onze leerlingen geregeld voortgangstoetsen maken in ons digitale toetscentrum. Hierdoor weten wij als school maar ook de leerling zelf waar hij of zij staat op reken en taalgebied en waar dus kansen en mogelijkheden liggen waar we samen aan kunnen werken. Het doel is het WVC verlaten op het juiste eindniveau!

4.11 Gezonde school

De gezondheid van onze leerlingen heeft ook onze aandacht. We vinden het belangrijk dat ze de kans hebben gezond, suikervrij en halal te eten. Onze kantine biedt daarom gezonde broodjes en tussendoortjes en daarnaast een heel scala aan sapjes, suikervrije frisdrank en natuurlijk gewoon water.

Onze kantine heeft het officiële predicaat van een gezonde kantine uitgereikt door het Voedingscentrum en voldoet dan ook aan al deze eisen.

4.12 Opleidingsschool (NOD)

NOD Haaglanden 

Het samenwerkingsverband Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden is opgericht in het voorjaar van 2016. Binnen NOD Haaglanden werken zeven scholen van vier besturen en vier lerarenopleidingen samen om aan de toenemende vraag naar goede docenten te kunnen voldoen. 

Missie NOD Haaglanden  

NOD Haaglanden wil bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs door docenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden en zo bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van docenten in hun verdere loopbaan. Hierdoor krijgen meer studenten de kans op een kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaats, maken zij kennis met het onderwijs in de Haagse context en wordt de aansluiting van de opleiding op de praktijk versterkt. 

Partners 

Het partnerschap Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden  

De scholen:  

 • Johan de Witt Scholengroep  
 • Montaigne Lyceum  
 • Edith Stein College  
 • Wateringse Veld College  
 • Haags Montessori Lyceum  
 • Veurs Voorburg (vmbo) 
 • College St. Paul (lwoo) 

De lerarenopleidingen:  

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo)  
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes (hbo) 
 • Universiteit Leiden, ICLON (master, educatieve minor) 
 • TU Delft, SEC (master, educatieve minor) 

Visie NOD Haaglanden 

In de visie van NOD Haaglanden staat het samen opleiden, begeleiden en beoordelen in de opleidingsschool centraal. 

De belangrijkste uitgangspunten van de visie van NOD Haaglanden zijn: 

 1. Een diverse, kleurrijke leeromgeving met speciale aandacht voor de pedagogisch-didactische competenties;
 2. Ontwikkeling centraal;
 3. De opleidingsschool verankerd in het HRM-beleid;
 4. Samen verantwoordelijk.

Opleidingsprogramma NOD Haaglanden 

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Werkplekleren 
 • Intervisie 
 • Praktijkmodules

Voor collega’s 

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we bij NOD Haaglanden in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. 

De samenwerking tussen onze scholen en lerarenopleidingen is op alle fronten gelijkwaardig: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen. Het samen opleiden geven wij vorm volgens een gemeenschappelijke visie op het opleiden van docenten (concreet uitgewerkt in ons didactisch concept). Zo dragen onze scholen en instituten dragen samen verantwoordelijkheid voor ‘onze’ NOD-studenten.