Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 4 Wat biedt het Wateringse Veld College

Onze manier van werken is gebaseerd op maatwerk. We begeleiden onze leerlingen persoonlijk en werken daarbij met een combinatie van persoonlijke doelstellingen en vakdoelstellingen. In de eerste jaren besteden onze leerlingen de meeste uren aan instructielessen. Gaandeweg wordt dat urenaantal lager en werken en leren ze vaker door samen te werken met hun klasgenoten onder begeleiding van de docent.

Onze leerlingen leren vanaf het eerste jaar de vaardigheden om goed te kunnen (samen)werken en plannen. Ze leren bij ons hun tijd efficiënt te benutten, zodat ze zoveel mogelijk leerstof eigen maken. Door de afwisseling tussen instructie- en verwerkingsuren, is het Wateringse Veld College een school waar leerlingen met plezier naartoe blijven gaan.

Met ons onderwijssysteem hebben we een duidelijk doel voor ogen. Ons doel is dat onze leerlingen na het behalen van hun diploma zelfstandig zijn, bekend zijn met wat de wereld hen te bieden heeft en vertrouwen hebben in zichzelf.

4.1 Veilige school

Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Daarom gelden op onze scholen verschillende regels. Wij mogen kleding, tassen en kluisjes controleren op verboden bezittingen. Leerlingen mogen geen wapens of voorwerpen die volgens de wet als wapen gelden, bezitten en/of gebruiken. In alle gevallen nemen wij het materiaal in beslag en lichten de politie in. Verwijdering van school kan het gevolg zijn. Wij tolereren geen vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en crimineel gedrag.

Ons veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen. Het sociale gedeelte met o.a. de gedragscodes en het gedeelte fysiek & arbo met daarin de ontruimingsoefeningen en de klachtenregeling.

4.2 Tweejarige brugklas

Op onze school zijn leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies van harte welkom. Pas aan het einde van het tweede jaar (en dus niet al na het eerste jaar) wordt besloten of een leerling doorgaat op de leerweg mavo, havo of vwo. Wij willen zo iedere leerling maximaal de kans bieden om via de juiste leerweg vooruit te komen op onze school. 

Via ons mentoraatsprogramma investeren wij twee jaar lang in iedere leerling met wekelijkse studievaardigheidslessen: o.a. plannen, leren leren, werken vanuit zelfstandigheid staan dan centraal. Ook nemen wij bij aanvang toetsen af die het startpunt van de ontwikkeling van uw kind meten. Vanaf januari volgt voor iedere leerling daarbij aansluitend ook een persoonlijk ontwikkelplan. Op deze manier kan iedere leerling naast de klassikale lessen ook doelgericht werken aan eigen ontwikkelpunten. Wij willen hiermee iedere leerling de kans bieden zich persoonlijk te ontwikkelen ten behoeve van schoolsucces én de tijd, ruimte en mogelijkheden geven om maximaal vooruit te komen en uiteindelijk niet alleen met het diploma de school te verlaten, maar ook met een keur aan vaardigheden, kennis van de wereld en jezelf.

4.3 Mentor en coach

Om onze leerlingen verder vooruit te helpen en maatwerk te bieden voor hun ontwikkeling, worden de leerlingen bij ons op school ieder jaar begeleid door een mentor.

In de brugklas krijgen leerlingen naast de mentor ook brugklascoaches toegewezen. Deze leerlingen uit hogere leerjaren helpen de leerlingen, samen met de mentor, wegwijs te worden in onze school en ons onderwijs.

Het mentoraat in de tweejarige brugklas werkt onder andere met de methode Tumult. Het voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken met de mentor en leren reflecteren is een belangrijk onderdeel van de eerste twee leerjaren.

4.4 Spaans vanaf de brugklas

Spaans is als tweede taal van onze wereld enorm belangrijk geworden. Het wordt in tientallen landen gesproken, over alle continenten verspreid.

Het Wateringse Veld College biedt leerlingen de kans om deze prachtige taal eigen te maken. Spaans is niet alleen een examenvak bij ons; leerlingen werken toe naar het internationaal erkende DELE-certificaat. Onze leerlingen zullen moeiteloos een drankje bestellen tijdens de zomervakantie in Spanje en zullen zich zonder schroom redden tijdens zware onderhandelingen in hun internationale baan.

4.5 Studie- en loopbaanbegeleiding

Binnen alle opleidingen krijg je studie- en loopbaanbegeleiding. Deze bestaat uit oriëntatie op je profielkeuze en studie- of beroepskeuze. Het Wateringse Veld College helpt je de beste keuze te maken door onder andere studiebeurzen met je te bezoeken, beroepenavonden te organiseren en stages aan te bieden.

4.6 Tweetalig onderwijs

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in taal en cultuur en een havo- of vwo-advies hebben, kunnen op het Wateringse Veld College tweetalig onderwijs volgen. Ze volgen dan een groot deel van de lessen in het Engels. Meer informatie over tweetalig onderwijs is te vinden op de website.

4.7 Activiteiten binnen en buiten school

Natuurlijk zijn we niet alleen met leren en resultaten bezig. Het Wateringse Veld College organiseert verschillende, leuke, bijzondere activiteiten.

Dat begint al direct met de feestelijke introductieweek voor onze brugklassers bij de start van het eerste jaar. De brugklasleerlingen leren hun klasgenoten, mentor en brugklascoaches tijdens de introductieweek direct goed kennen en zetten op die manier een fijne sfeer met elkaar neer waar ze het hele jaar op kunnen bouwen.

Binnenschools

Buiten de introductieweek worden er verschillende feesten en evenementen door de leerlingenraad georganiseerd. Ons kerstgala bijvoorbeeld is één van de hoogtepunten van het schooljaar. Ook heel gaaf zijn de buitenlandreizen, de Valentijns-actie en activiteiten die rond feestdagen worden georganiseerd. Leerlingen die het leuk vinden om hierover mee te denken zijn altijd welkom in onze leerlingenraad.

Buitenschools

 • CKV- activiteiten
  Dit betreft bezoek aan voorstellingen die hoofdzakelijk vallen binnen het cultuuraanbod van Den Haag, zoals museumbezoek, muziek-, toneel- en cabaret-voorstellingen. Deze CKV-activiteiten vallen binnen het onderwijsprogramma van onze school en zijn voor de leerlingen verplicht.
 • Stages
  Voor de leerlingen in het derde leerjaar van de mavo is er een korte stage bij een bedrijf of instelling. De stage maakt deel uit van het programma ‘LOB’ waarin oriëntatie op beroepskeuze een centrale rol speelt. In combinatie met het stageverslag en de bevindingen van de begeleidende docent maakt deze stage onderdeel uit van het schoolexamen. Ook deelname aan het sollicitatieproject hoort hierbij.
  De stages zijn ook onderdeel van het verplichte onderwijsprogramma.
 • Keuzebegeleiding
  De leerlingen van havo en vwo brengen een bezoek aan instellingen van het hbo en aan universiteiten. Leerlingen van klas 3 en klas 4 mavo gaan in januari naar de opleidingenmarkt van het mbo. In het vierde jaar nemen zij deel aan activiteiten op de verschillende mbo locaties in het kader van hun beroeps- en loopbaanoriëntatie en het profielwerkstuk.
 • Sportteams
  Alle leerlingen kunnen facultatief deelnemen aan de training voor de schoolteams. De schoolteams voor onder andere volleybal, basketbal en hockey nemen deel aan verschillende toernooien met andere scholen voor voortgezet onderwijs.
 • Buitenlandse reizen
  De school kent een aantal reizen naar het buitenland. Deze zijn mede gericht op het versterken van een taal (Frans, Duits, Engels, Spaans).

4.8 Zicht op eventuele achterstanden

Het is belangrijk dat de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen goed op niveau zijn. Het Wateringse Veld College helpt zijn leerlingen daarbij met het reguliere programma en, als dat nodig is, met iets extra’s.

Hebben leerlingen extra hulp nodig of kunnen ze juist aan de slag met extra uitdagende opdrachten? Dat vinden wij cruciaal om te weten, zodat we het onderwijs kunnen bieden dat zij nodig hebben. Om te onderzoeken waar ze staan, laten we onze leerlingen geregeld voortgangstoetsen maken. Hierdoor weten wij als school maar ook de leerling zelf waar hij of zij staat op reken- en taalgebied en waar dus kansen en mogelijkheden liggen waar we samen aan kunnen werken. Het doel is het Wateringse Veld College verlaten op het juiste eindniveau en daarom nemen we extra de tijd voor taal en rekenen.

4.9 Programma Schoolmaaltijden

Om elk kind de kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, los van de plek waar iemand opgroeit of het inkomen van de ouders/verzorgers, werkt de overheid samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis aan het Programma Schoolmaaltijden. Hiermee wordt gezorgd dat kinderen geen honger meer hebben op school. Op het Wateringse Veld College verstrekken we vanuit dit programma wekelijks (gratis) fruit voor leerlingen en ook zullen er op momenten lunchpakketten aangeboden worden.

4.10 Opleidingsschool (NOD)

NOD Haaglanden 

Het samenwerkingsverband Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden is opgericht in het voorjaar van 2016. Binnen NOD Haaglanden werken zeven scholen van vier besturen en vier lerarenopleidingen samen om aan de toenemende vraag naar goede docenten te kunnen voldoen. 

Missie NOD Haaglanden  

NOD Haaglanden wil bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs door docenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden en zo bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van docenten in hun verdere loopbaan. Hierdoor krijgen meer studenten de kans op een kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaats, maken zij kennis met het onderwijs in de Haagse context en wordt de aansluiting van de opleiding op de praktijk versterkt. 

Partners 

Het partnerschap Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden bestaat uit de volgende partners:

De scholen:  

 • Johan de Witt Scholengroep  
 • Montaigne Lyceum  
 • Edith Stein College 
 • Wateringse Veld College  
 • Haags Montessori Lyceum  
 • Veurs Voorburg (vmbo) 
 • College St. Paul (lwoo) 

De lerarenopleidingen:  

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo)  
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes (hbo) 
 • Universiteit Leiden, ICLON (master, educatieve minor) 
 • TU Delft, SEC (master, educatieve minor) 

Visie NOD Haaglanden 

In de visie van NOD Haaglanden staat het samen opleiden, begeleiden en beoordelen in de opleidingsschool centraal. De belangrijkste uitgangspunten van de visie van NOD Haaglanden zijn: 

 1. Een diverse, kleurrijke leeromgeving met speciale aandacht voor de pedagogisch-didactische competenties
 2. Ontwikkeling centraal
 3. De opleidingsschool verankerd in het HRM-beleid
 4. Samen verantwoordelijk

Opleidingsprogramma NOD Haaglanden 

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Werkplekleren 
 • Intervisie 
 • Praktijkmodules

Voor collega’s 

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we bij NOD Haaglanden in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. 

De samenwerking tussen onze scholen en lerarenopleidingen is op alle fronten gelijkwaardig: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen. Het samen opleiden geven wij vorm volgens een gemeenschappelijke visie op het opleiden van docenten (concreet uitgewerkt in ons didactisch concept). Zo dragen onze scholen en instituten dragen samen verantwoordelijkheid voor ‘onze’ NOD-studenten.