Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 2 Onze missie en visie

2.1 Onze missie

“In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf weloverwogen keuzes te maken.”

2.2 Onze kernwaarden

Samen
Op het Wateringse Veld College zijn we vriendelijk, gastvrij, verbindend, eerlijk en oprecht. We zijn trots op onze diversiteit. Samen maken we belangrijke keuzes voor de school. De kernwaarde ‘samen’ komt ook tot uitdrukking in groepsopdrachten voor de leerlingen en in de begeleiding van de leerlingen. Het domein is hiervoor de aangewezen plek. Samen met de leerlingen en het betrokken docententeam zorgen we ervoor dat we het gevoel dat we het sámen doen ook werkelijk zo beleven.

Talentontwikkeling
Kansen zien: dat is waar het in onze aanpak om draait. Wij zetten ons maximaal in voor de groei en ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. We dagen leerlingen uit om op zoek te gaan naar hun talenten. Onze talentstudio’s bieden hiervoor volop mogelijkheden. Ook binnen het team hebben we oog en aandacht voor elkaars talenten. Die zetten we in voor vakoverstijgende projecten en in de talentstudio’s. Bij het Wateringse Veld College blijft geen talent ongezien en onbenut.

Betrouwbaar
Leerlingen en medewerkers weten zich verzekerd van een goede en veilige leer- en werkomgeving. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zorgen voor heldere communicatie, overzichtelijke verantwoordelijkheden en duidelijk afspraken. Leerlingen kunnen erop vertrouwen dat docenten en medewerkers betrokken en integer zijn en er alles aan doen om hen optimaal te begeleiden. Het onderlinge vertrouwen is groot en er heerst een open en transparante sfeer.

2.3 Onze pijlers

Voor de ontwikkeling van onze leerlingen geven we samen met ons team extra richting aan taal- en rekenvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsvorming.

Taal- en rekenvaardig
Een goede beheersing van de taal- en rekenvaardigheden is ontzettend belangrijk voor iedere leerling. Deze vaardigheden vormen immers de basis voor het succesvol behalen van een diploma en de vervolgstudies. Daarom besteden wij op het Wateringse Veld College veel aandacht aan taal en rekenen.

Wereldburgerschap
We willen onze leerlingen opleiden tot verantwoordelijke en actieve burgers die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een vreedzame, tolerante en schone wereld voor iedereen. We leren leerlingen zichzelf en anderen te begrijpen en zorgen voor wederzijds begrip en respect. Samen kijken we met een open blik naar de wereld om ons heen. Door middel van projecten, reizen en gedeelde ervaringen leren wij samen met anderen en met elkaar bij te dragen aan de wereld.

Persoonsvorming
Om te kunnen groeien, is het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf leren kennen. Wij helpen de leerlingen om hun kwaliteiten te ontdekken en deze ook in te zetten. Tijdens de mentorlessen besteden we dan ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen gaan actief aan de slag met zelfreflectie en krijgen verschillende tools om verder te werken aan hun ontwikkeling. Zo leren zij samenwerken, luisteren naar de ander, kritisch denken, een eigen mening formuleren, reflecteren en betrouwbaar zijn.

2.4 Identiteit en Koers

De identiteitscommissie bewaakt het openbaar bijzondere karakter van de school. Onze school heeft een open pluriforme identiteit en stelt leerlingen en collega’s op inclusieve wijze in staat elkaar te ontmoeten.

Samen met het personeel, ouders en leerlingen van Lucas Onderwijs hebben we onze koers uitgezet voor vijf jaar. In ons schoolplan werken we de thema’s uit op een manier die bij het Wateringse Veld College past. Dit schooljaar hernieuwen we onze schoolplan voor de komende vier jaar. Zie meer informatie op de website van Lucas Onderwijs www.lucasonderwijs.nl/over-ons/organisatie/missie-en-strategie.