Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 2 Onze missie en visie

2.1 Onze missie

“In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf weloverwogen keuzes te maken.”

2.2 Onze visie

Vriendelijk                                                                                                                                             

Wij zijn een vriendelijke, warme school. De sfeer is prettig; leerlingen en docenten gaan goed met elkaar om. Verschillende culturen gaan hand in hand. Er is openheid en we tonen ons betrokken en sociaal. Onze leerlingen geven aan graag op school te zijn. 

Ruimte                                                                                                                                                     

Ons onderwijs geeft veel ruimte aan eigen inbreng, zowel van leerlingen als van medewerkers. Er is volop ruimte om eigen keuzes te maken; om lessen op een eigen wijze in te vullen. Dus ook om elkaar te leren kennen en écht een band op te bouwen. Iedereen mag en kan zichzelf zijn. 

Solide                                                                                                                                                                

Wij werken hard aan onze onderwijskwaliteit. Daarbij werken we aan een stevige, gedegen basis. Een duidelijke structuur met heldere afspraken, zodat verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd en eigenaarschap gestimuleerd wordt. Met heldere leerplannen en een leerlingvolgsysteem willen we leerlingen gerichter begeleiden en hen laten zien welke stappen zij zetten. 

Die versteviging geldt ook voor ons onderwijs: concrete afspraken over de invulling hiervan, helpen ons de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en het maximale uit onze medewerkers en leerlingen te halen. 

Samen                                                                                                                                         

Samenwerking is één van de pijlers van ons onderwijs. We leggen daarom verbindingen: met basisscholen, de wijk en onze collega-scholen binnen de stichting Lucas Onderwijs. Ook met elkaar. We vinden het belangrijk dat docenten elkaar opzoeken en samenwerken. Dat leerlingen en docenten samen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de studieruimtes en er samen invulling aan geven. Want samenwerking leidt tot meer energie, trots én resultaten. En wie samenwerkt, dezelfde normen deelt en vanuit dezelfde kaders en afspraken handelt, ervaart ook meer ruimte om de ander aan te spreken. Zo versterken we elkaar. 

Vooruitstreven(d)                                                                                                                                     

Ons onderwijs stimuleert zelfstandigheid én samenwerken. Belangrijke kwaliteiten voor een succesvolle vervolgstudie en voor het leveren van een bijdrage aan de maatschappij; nu en straks. In die zin beschikken we over een toekomstgericht, vooruitstrevend onderwijsconcept, waar zowel onze leerlingen als docenten de vruchten van plukken. Het prikkelt en daagt uit om écht verder te komen. Niets voor niets levert het Wateringse Veld College zeer zelfstandige leerlingen af, die klaar zijn voor studie, baan én maatschappij. 

2.3 Onze belofte

Verder vooruit!