Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 1 Ons voorstellen

Het Wateringse Veld College is een school voor mavo, havo en vwo met ±670 leerlingen en ±80 medewerkers in het Wateringse Veld, Den Haag. Samen werken we aan onze missie:

“In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf weloverwogen keuzes te maken.” 

1.1 Schoolgegevens

School Wateringse Veld College
BRIN-nummer 20MM01
Adres Missouri 1
2548 HT Den Haag
Telefoon 070 – 308 98 87
E-mail [email protected]
Website www.wateringseveldcollege.nl

1.2 Opleidingen

Het Wateringse Veld College biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Bovendien hebben we een tweetalige havo- en een tweetalige vwo-afdeling.

1.3 Bestuurlijke organisatie

Het Wateringse Veld College maakt deel uit van de Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen meerdere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het Wateringse Veld College vormt met de zes scholen van ISW en het Zuid-West College de regio Westland & Den Haag Zuidwest. De Algemene Directie geeft leiding aan de regio:

• dhr. G. Millekamp (regiodirecteur)
• mevr. M.R. van den Ham (regiomanager bedrijfsvoering)

De Algemene Directie vormt samen met de locatiedirecteuren/rectoren de
directieraad. Deze raad is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen onderwijs, organisatie, personeel, beheer, financiën en ICT.

 

CONTACT

Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag (bezoekadres)
Postbus 93231
2509 AE Den Haag (postadres)
T 070 – 300 11 00
E [email protected]

https://www.lucasonderwijs.nl/

Algemene Directie regio Westland&DHZW
Professor Holwerdalaan 52
Postbus 180
2670 AD Naaldwijk
T 0174 – 62 18 55
[email protected]