Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 1 Ons voorstellen

Het Wateringse Veld College is een Mavo, havo, Vwo-school met ±700 leerlingen en ±90 medewerkers in het Wateringse Veld, Den Haag. Samen werken we aan onze missie:

“In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf weloverwogen keuzes te maken.” 

1.1 Schoolgegevens

School Wateringse Veld College
BRIN-nummer 20MM01
Adres Missouri 1
2548 HT Den Haag
Telefoon 070 – 308 98 87
E-mail wateringseveld@sgzuidwest.nl
Website www.wateringseveldcollege.nl

1.2 Opleidingen

Het Wateringse Veld College biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Bovendien hebben we een tweetalige havo- en een tweetalige vwo-afdeling.

1.3 Bestuurlijke organisatie

Het Wateringse Veld College is onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs.

Lucas Onderwijs (LO) is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. LO werkt vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

Stichting Lucas Onderwijs: https://www.lucasonderwijs.nl/ 

CONTACT

Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Postbus 93231
2509 AE Den Haag

T 070 – 300 11 00
info@lucasonderwijs.nl