Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 1 Ons voorstellen

Het Wateringse Veld College is een Mavo, havo, Vwo-school met ±700 leerlingen en ±100 medewerkers in het Wateringse Veld, Den Haag. Samen werken we aan onze missie:

“In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf weloverwogen keuzes te maken.” 

1.1 Schoolgegevens

School Wateringse Veld College
BRIN-nummer 20MM01
Adres Missouri 1
2548 HT Den Haag
Telefoon 070 – 308 98 87
E-mail wateringseveld@sgzuidwest.nl
Website www.wateringseveldcollege.nl

1.2 Opleidingen

Het Wateringse Veld College biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Bovendien hebben we een tweetalige havo- en een tweetalige vwo-afdeling.

1.3 Bestuurlijke organisatie

Het Wateringse Veld College is onderdeel van Scholengroep Den Haag Zuid-West (SGDHZW). De Scholengroep verzorgt voortgezet onderwijs in  het  stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Veel leerlingen wonen in de omgeving van de scholen, maar alle scholen zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

SGDHZW is een algemeen bijzondere scholengemeenschap met 1.600 leerlingen en circa 250 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd op drie locaties in Den Haag. De drie scholen (Zuid-West College, Roemer Visscher College, Wateringse Veld College) zijn onderdeel van de Scholengroep Den Haag Zuid-West, maar profileren zich als onderscheidende scholen met ieder hun eigen onderwijsaanbod.

Het aanbod van SGDHZW kenmerkt zich door diversiteit. Gezamenlijk bieden de scholen een breed onderwijsaanbod van vmbo-basis (inclusief leerwegondersteunend onderwijs) tot en met (tweetalig) vwo. Eén ding hebben de scholen gemeen: ze streven naar een individuele benadering van de leerlingen om zo het maximale uit elke leerling te halen. Elke school van de Scholengroep heeft een eigen profiel en pedagogische, didactische werkwijze. De scholen werken nauw met elkaar samen om van elkaar te leren. Gezamenlijk streven we naar uitstekend onderwijs en naar een continue verbetercultuur op de scholen.

Alle scholen werken samen met de buurt en dragen bij aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. SGDHZW werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties in de wijk en is gesprekspartner in de planontwikkeling van het stadsdeel.

SGDHZW heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: K. van den IJssel, Raad van Bestuur a.i.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw drs. N. Dukker, mevrouw dr. C. Verhoeff, de heer dr. K. van Eijck, de heer J. Kuijper en de heer drs. R. Rust.

Contact
De Raad van Toezicht is te bereiken via het bestuurssecretariaat:
Raad van Toezicht Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA Den Haag
T. 070 308 9884
E. s.vasmuth@sgzuidwest.nl
W. www.sgzuidwest.nl