Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 8 Kwaliteitszorg

Het Wateringse Veld College werkt hard aan de kwaliteit van haar onderwijs.

De doorstroomresultaten en slagingspercentages stemmen op dit moment tot tevredenheid. Toch streven wij als school altijd naar meer. Door middel van een gedegen kwaliteitszorgsysteem bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs en bouwen wij verder.

Als professionele organisatie die steeds verder wil verbeteren nemen wij deel aan Vensters voor Verantwoording. Dit is een initiatief van de VO-raad waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs verantwoorden.
Neem een kijkje op Scholen op de kaart om onze school en de kwaliteit van ons onderwijs nader in te zien.

Scholen op de kaart

8.1 Door- en uitstroomgegevens

8.2 Examenresultaten

8.3 Examenresultaten IB

Het International Baccalaureate (IB), voorheen International Baccalaureate Organization (IBO), is een internationale instantie die onder andere het International Baccalaureate Diploma Programme verzorgt. Dat is een pre-universitaire opleiding van twee jaar voor leerlingen van 16 tot 19 jaar. De opleiding wordt verzorgd door een instelling in Genève, Zwitserland en wordt aangeboden op internationale scholen over de gehele wereld.

Op het WVC, als officiële tto school, bieden wij voor de havo leerlingen die tto in de onderbouw afsluiten het officiële IB English B certificaat aan en voor de vwo leerlingen het IB English A certificaat.

Wij behalen als school al jaren perfecte resultaten met de tto examenleerlingen.

Sinds 2010, het eerste jaar dat we meedoen met het IB examen als tto school, heeft 100% van onze leerlingen hun IB certificaat behaald. 

 2018 / 2019

English A Higher Level (6VT) scoorde als klas gemiddeld: 5,36 / 7 (76,6%).
Het beste resultaat ooit voor het WVC. En voor het 2e jaar op rij het hoogste gemiddelde van alle scholen in NL.
English B Higher Level (5HT), onze eerste HAVO tto examenklas, scoorde als klas gemiddeld: 5,83 / 7 (83,3%)
Gemiddelde alle scholen in Nederland (5,8).

2019 / 2020

English A Higher Level (6VT) scoorde als klas gemiddeld: 4,67 / 7 (66,7%).
Een solide resultaat. Het eerste jaar van het vernieuwde English A Examen.
English B Higher Level (5HT) scoorde als klas gemiddeld: 6,42 / 7 (91,7%)
Een uitstekend resultaat. 7 van de 12 leerlingen hebben de hoogst mogelijke score, 7, behaald.

2020 / 2021

English A Higher Level (6VT) scoorde als klas gemiddeld 4,81 / 7 (69%)
Een prachtig resultaat in een uitdagend jaar voor het onderwijs (Corona)
English B Higher Level (5HT) scoorde als klas gemiddeld 6,33 / 7 (90%)
Weer een uitstekend resultaat. Alle candidaten hebben de hoogtse score (7) of op een na hoogste score (6) behaald.

8.4 Onderwijsinspectie

De inspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De inspectie gaat na of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico’s voor de financiële continuïteit ven de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen bij wie geen risico’s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico’s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (onvoldoende of zeer zwak).

Op dit moment bezitten alle afdelingen van het WVC een basisarrangement. Wij zijn als school op een constructieve en intensieve wijze bezig met het continu verbeteren van onze onderwijskwaliteit. Dat vraagt een grote betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders. Over de voortgang van dit proces informeren wij ouders en toeleverende basisscholen via de oudernieuwsbrief.