Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 8 Kwaliteitszorg

Het Wateringse Veld College werkt hard aan de kwaliteit van haar onderwijs.

Door middel van een gedegen kwaliteitszorgsysteem bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs en bouwen wij verder.

Als professionele organisatie die steeds verder wil verbeteren nemen wij deel aan Vensters voor Verantwoording. Dit is een initiatief van de VO-raad waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs verantwoorden.
Neem een kijkje op Scholen op de kaart om onze school en de kwaliteit van ons onderwijs nader in te zien.

Scholen op de kaart

8.1 Door- en uitstroomgegevens

Door- en uitstroomgegevens

Leerlingen verlaten de school om diverse redenen, onder andere:

  • • ze hebben een diploma behaald;
  • • ze verlaten de school zonder diploma, omdat:
    • ze al een diploma hadden (bijvoorbeeld een havoleerling die al een vmbo-diploma heeft);
    • er sprake is van verhuizing;
    • een andere (beroeps)opleiding of leerweg is geadviseerd.

Tussentijdse doorstroom van leerlingen

Wanneer leerlingen overstappen van een school naar een andere school gebeurt dit altijd met een warme overdracht. De betrokken leerlingcoördinator levert de leerling gegevens aan de ontvangende school en licht deze gegevens toe in een gesprek. Dit geldt voor leerlingen die binnen Lucas Onderwijs overstappen maar ook voor leerlingen die naar een andere school overstappen.

Voortijdig schoolverlaten

Voortijdige schoolverlaters zijn leerlingen die de school verlaten zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een mbo niveau 2 opleiding.

Wateringse Veld College 2021/2022Landelijk 2021/2022
Leerjaar 11%0%
Leerjaar 23%0%
Leerjaar 3 - vmbo-t10%5%
Leerjaar 3 - havo0%3%
Leerjaar 3 - vwo0%1%
Leerjaar 4 - vmbo-t6%2%
Leerjaar 4 - havo16%12%
Leerjaar 4 - vwo2%2%
Leerjaar 5 - havo6%5%
Leerjaar 5 - vwo11%4%
Leerjaar 6 - vwo15%2%

8.2 Onderwijspositie, onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces

Onderwijspositie t.o.v. advies po
Vergelijkingsgroepvmbo (g)t/havo/vwo
2019-202035,14%
2021-202240,86%
2022-202313,98%
Gem. drie jaar30,84%
Norm-0,55%
Resultaatboven de norm
Onderbouwsnelheid
2018-201997,94%
2019-202096,43%
2021-202292,56%
Gem. drie jaar95,89%
Norm (na correctie)94,07%
Resultaatboven de norm
Bovenbouwsucces
Bovenbouwsuccesvmbo-gthavovwo
2018-201991,30%81,30%90,06%
2019-202095,35%89,36%92,16%
2021-202285,51%76,97%72,49%
Gem. drie jaar91,67%82,96%85,02%
Norm (na correctie)82,81%78,75%80,49%
Resultaatboven de normboven de normboven de norm

8.3 Examenresultaten

In het onderstaande overzicht staan de examenresultaten voor de diverse onderwijstypen weergegeven:

Wateringse veld CollegeAantalGeslaagdPercentage
MAVO
2021464291,3%
2022444193%
2023291966%
HAVO
2021766889.5%
2022776990%
2023483369%
VWO
2021403383%
2022483981%
2023322888%

8.4 Examenresultaten IB

Het International Baccalaureate (IB), voorheen International Baccalaureate Organization (IBO), is een internationale instantie die onder andere het International Baccalaureate Diploma Programme verzorgt. Dat is een pre-universitaire opleiding van twee jaar voor leerlingen van 16 tot 19 jaar. De opleiding wordt verzorgd door een instelling in Genève, Zwitserland en wordt aangeboden op internationale scholen over de gehele wereld.

Als officiële tto-school bieden wij op het Wateringse Veld College voor de havo-leerlingen die tto in de onderbouw afsluiten het officiële IB English B certificaat aan en voor de vwo leerlingen het IB English A certificaat.

Wij behalen als school al jaren perfecte resultaten met de tto examenleerlingen.

Sinds 2010, het eerste jaar dat we meedoen met het IB examen als tto school, heeft 100% van onze leerlingen hun IB certificaat behaald. Ook in 2022/2023 waren alle 16 IB-examenkandidaten geslaagd.

Dus weer 100%! Tevens is in 2022/2023 100% van onze IB-leerligen geslaagd voor het Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

2020 / 2021

English A Higher Level (6VT) scoorde als klas gemiddeld 4,81 / 7 (69%)
Een prachtig resultaat in een uitdagend jaar voor het onderwijs (Corona)
English B Higher Level (5HT) scoorde als klas gemiddeld 6,33 / 7 (90%)
Weer een uitstekend resultaat. Alle kandidaten hebben de hoogtse score (7) of op een na hoogste score (6) behaald.

2021 / 2022

English A Higher Level (6VT) scoorde als klas gemiddeld: 4,31 / 7 (62%)
Een prachtig resultaat in een bijzonder jaar.
English B Higher Level (5HT), scoorde als klas gemiddeld: 6,22 / 7 (89%)

2019 / 2020

English A Higher Level (6VT) scoorde als klas gemiddeld: 3,89 / 7 (56%).
Een knappe prestatie ondanks Corona hun eerste twee jaar in het IB-programma.
English B Higher Level (5HT), scoorde als klas gemiddeld: 6,09 / 7 (87%)

8.5 Onderwijsinspectie

De inspectie houdt namens de rijksoverheid toezicht op het onderwijs. Ouders hebben de mogelijkheid een beroep te doen op de inspectie wanneer zij menen dat de school geen bevredigende oplossing vindt voor een probleem. Het BRIN-nummer van de school is 20MM01. Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, kunnen ouders bellen met het telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Toezichtskaart

De inspectie kijkt naar meerdere aspecten van het onderwijs die bepalend kunnen zijn voor de kwaliteit. Dit rapport is de basis voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en kan een hulpmiddel zijn voor ouders bij het kiezen van een school. Resultaten van scholen worden vergeleken met die van scholen in vergelijkbare situaties. De rapporten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie, www.onderwijsinspectie.nl.