Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 9 Financiële zaken

9.1 De ouderbijdrage

Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt € 85,-.
Hieruit betalen wij zaken als:

  • verzekeringskosten (ongevallenverzekering, reis- en annuleringsverzekering, echter géén tabletverzekering)
  • ICT kosten
  • Overige kosten (zoals een bijdrage voor het proefwerkpapier en kopieerkosten)
  • Bijdrage aan kunst en cultuur, zoals theater- en museabezoek
  • Overige bijdragen

Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Deze leermiddelen en de bijdragen
vindt u online in het digitale ouderportaal. Door deze leermiddelen collectief in te kopen, zorgt het Wateringse Veld College ervoor dat u goedkoper uit bent en dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken. U bent niet verplicht om deze leermiddelen via school aan te schaffen, maar dit betekent wel dat u deze materialen dan zelf zal moeten aanschaffen. Overleg dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen.

9.2 Boekenfonds

Het boekenfonds van het Wateringse Veld College loopt via Firma van Dijk.
Als ouder dient u ieder schooljaar, voor de zomervakantie start, het nieuwe boekenpakket van uw kind aan te vragen via Firma van Dijk.

Meer informatie over Firma van Dijk, krijgen ouders altijd per brief vanuit het WVC.

9.3 Stichting leergeld

Stichting Leergeld Den Haag

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen, sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven. Zo kan de stichting bijvoorbeeld ook benaderd worden om de schoolreis rechtstreeks aan de school te betalen.

Website stichting Leergeld: Stichting Leergeld Den Haag

Regelingen in Rijswijk en het Westland
Kijk voor Rijswijk op: KEI Rijswijk

Kijk voor het Westland op: Kindpakket Westland

9.4 Verzekeringen via school

Het Wateringse College heeft voor alle leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van medewerkers en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk een andere door school aangegeven plaats en omgekeerd. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht tijdens stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats.

*De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
Voor alle leerlingen is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreisjes, kamp of excursies.